• +84 (028) 710 99 246
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ngành Quản trị Môi trường Doanh nghiệp

Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực
 

      Ngành Quản trị Môi trường Doanh nghiệp lần đầu tiên được đào tạo tại Trường Đại học Văn Lang dựa trên nhu cầu thực tế, cấp bách tại các lĩnh vực đòi hỏi người quản lý môi trường có trình độ chuyên môn sâu và có kiến thức tổng quan tốt về những lĩnh vực đặc thù.

Mục tiêu đào tạo

     Chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Quản trị Môi trường Doanh nghiệp, Trường Đại học Văn Lang trang bị cho người học những kiến thức cơ bản, cơ sở ngành, chuyên ngành và kỹ năng thực hành để có thể triển khai thực hiện các công việc chuyên môn của một kỹ sư làm công tác cố vấn môi trường cho các cơ quan và đơn vị chức năng như: hệ thống nhà hàng khách sạn, hệ thống dịch vụ y tế (bệnh viện, phòng khám), các toà nhà thương mại, các toà nhà dân cư/ khu dân cư sinh thái cũng như các tập đoàn, nhà máy, khu công nghiệp.

       Kỹ sư Quản trị Môi trường Doanh nghiệp sẽ thực hiện công tác quản lý môi trường, cố vấn sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên,xây dựng các kế hoạch, chiến lược về môi trường nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển của công ty, đồng thời phù hợp với chính sách môi trường và chiến lược tăng trưởng xanh của quốc gia và thế giới. Bên cạnh đó, chương trình tạo điều kiện cho người học phát triển tư duy tích cực, thái độ học tập tự chủ, đồng thời trau đồi tư tưởng cách mạng, phẩm chất đạo đức, kiến thức pháp luật, quốc phòng và rèn luyện sức khỏe tốt để đáp ứng yêu cầu của xã hội.

Vai trò của Kỹ sư Quản trị Môi trường Doanh nghiệp

Kỹ sư Quản trị Môi trường Doanh nghiệp là người chịu trách nhiệm toàn bộ về khía cạnh môi trường trong quá trình vận hành hệ thống/cơ sở. Kỹ sư Quản trị Môi trường Doanh nghiệp có khả năng:

 • Tư vấn cho Ban lãnh đạo chiến lược quản lý môi trường và chiến lược về trách nhiệm xã hội (Corporate Social Responsibility – CSR) của hệ thống/cơ sở;
 • Tư vấn cho Ban lãnh đạo thực hiện các thủ tục về môi trường, các giải pháp cải tạo môi trường và các sáng kiến trong công tác quản lý môi trường nhằm đạt các chứng chỉ quốc gia/quốc tế về môi trường;
 • Hoạch định nguồn nhân lực và tổ chức đào tạo, huấn luyện nguồn nhân lực cho hệ thống/cơ sở;
 • Giám sát công việc của các nhóm kỹ thuật và các nhóm công việc liên quan đến hoạt động bảo vệ môi trường;
 • Xây dựng chương trình chi tiết quản lý môi trường và CSR cho hệ thống/cơ sở;
 • Chỉ huy và trực tiếp thực hiện các công tác quản lý môi trường và CSR cho hệ thống/ cơ sở.

Quản trị Môi trường Doanh nghiệp giúp hệ thống/cơ sở:

 • Thực hiện đúng các qui định của luật pháp về bảo vệ môi trường;
 • Tiết kiệm tài nguyên (năng lượng, điện, nước, nguyên vật liệu, nhân lực, …) trong quá trình vận hành;
 • Tiết kiệm chi phí vận hành và bảo trì;
 • Xây dựng và phát triển hình ảnh/ thương hiệu của doanh nghiệp thông qua việc đạt được các chứng nhận quốc gia/quốc tế về QLMT (ISO 14001, nhãn sinh thái, nhãn năng lượng, v.v) và CSR, đáp ứng mục tiêu tăng trưởng xanh và phát triển bền vững.

Cơ hội việc làm của Kỹ sư ngành Quản trị Môi trường Doanh nghiệp

 • Chuyên viên, quản lý và giám sát môi trường cho các chuỗi nhà hàng, khách sạn, khu du lịch, khu nghỉ dưỡng;
 • Chuyên viên, quản lý và giám sát môi trường cho các Trung tâm thương mại, Siêu thị, các Khu dịch vụ;
 • Chuyên viên, quản lý và giám sát môi trường tại các Bệnh viện, Trung tâm điều trị y khoa, các Cơ sở y tế công – tư;
 • Chuyên viên, quản lý và giám sát môi trường tại các Khu dân cư sinh thái, Tòa nhà sinh thái, Khu cao ốc văn phòng;
 • Chuyên viên, quản lý và giám sát môi trường tại các Nhà máy, Khu công nghiệp.

Vui lòng gọi số: 0961.78.79.78, gặp Thầy Hoàng Hiếu để được tư vấn cụ thể.


© 2024 Khoa Công Nghệ. Phát triển bởi Phòng CNTT