• +84 (028) 710 99 246
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Đội ngũ Giảng viên Khoa Công nghệ

 
PGS.TS.TRẦN THỊ MỸ DIỆU
PGS.TS.TRẦN THỊ MỸ DIỆUHIỆU TRƯỞNG
PGS.TS.TRẦN THỊ MỸ DIỆUHIỆU TRƯỞNG

Chuyên môn

Công nghệ xử lý nước và nước thải;

Quản lý chất thải rắn đô thị và công nghiệp;

Tái sử dụng và tái chế chất thải;

Đô thị sinh thái và phát triển bền vững

Xem thêm

PGS.TS.LÊ THỊ KIM OANH
PGS.TS.LÊ THỊ KIM OANHTRƯỞNG KHOA
PGS.TS.LÊ THỊ KIM OANHTRƯỞNG KHOA

Chuyên môn

Công nghệ và Quản lý Môi trường

Xem thêm

TS. VŨ THỊ QUYỀN
TS. VŨ THỊ QUYỀNTRƯỞNG BỘ MÔN CNSH
TS. VŨ THỊ QUYỀNTRƯỞNG BỘ MÔN CNSH

Chuyên môn

Công nghệ sinh học

Xem thêm

TS. HỒ THỊ THANH HIỀN
TS. HỒ THỊ THANH HIỀNTRƯỞNG BỘ MÔN MÔI TRƯỜNG
TS. HỒ THỊ THANH HIỀNTRƯỞNG BỘ MÔN MÔI TRƯỜNG

Chuyên môn

Công nghệ xử lý nước thải

Quản lý môi trường

Xem thêm

TS. NGUYỄN HỮU HÙNG
TS. NGUYỄN HỮU HÙNGGIẢNG VIÊN
TS. NGUYỄN HỮU HÙNGGIẢNG VIÊN

Chuyên môn

Công nghệ sinh học

Xem thêm

TS. NGUYỄN THỊ PHƯƠNG LOAN
TS. NGUYỄN THỊ PHƯƠNG LOANGIẢNG VIÊN
TS. NGUYỄN THỊ PHƯƠNG LOANGIẢNG VIÊN

Chuyên môn

Khoa học môi trường

Xem thêm

TS. HUỲNH NGỌC PHƯƠNG MAI
TS. HUỲNH NGỌC PHƯƠNG MAIGIẢNG VIÊN
TS. HUỲNH NGỌC PHƯƠNG MAIGIẢNG VIÊN

Chuyên môn

Khoa học môi trường

Xem thêm

TS. VÕ THỊ XUYẾN
TS. VÕ THỊ XUYẾNGIẢNG VIÊN
TS. VÕ THỊ XUYẾNGIẢNG VIÊN

Chuyên môn

Vi sinh vật học

Xem thêm

TS. LÊ QUỐC TUẤN
TS. LÊ QUỐC TUẤNGIẢNG VIÊN
TS. LÊ QUỐC TUẤNGIẢNG VIÊN

Chuyên môn

Xem thêm

THS.NCS. DƯƠNG PHẠM HÙNG
THS.NCS. DƯƠNG PHẠM HÙNGGIẢNG VIÊN
THS.NCS. DƯƠNG PHẠM HÙNGGIẢNG VIÊN

Chuyên môn

Năng lượng và Kỹ thuật Môi trường

Xem thêm

TS. HUỲNH TẤN LỢI
TS. HUỲNH TẤN LỢIGIẢNG VIÊN
TS. HUỲNH TẤN LỢIGIẢNG VIÊN

Chuyên môn

Công nghệ và quản lý Môi trường

Xem thêm

THS.NCS. LÊ MINH TRƯỜNG
THS.NCS. LÊ MINH TRƯỜNGGIẢNG VIÊN
THS.NCS. LÊ MINH TRƯỜNGGIẢNG VIÊN

Chuyên môn

Xử lý nước và nước thải

Quản lý chất thải rắn

Tái sử dụng nước thải

Xem thêm

THS. NCS. CAO NGỌC MINH TRANG
THS. NCS. CAO NGỌC MINH TRANGGIẢNG VIÊN
THS. NCS. CAO NGỌC MINH TRANGGIẢNG VIÊN

Chuyên môn

Thu thập, bảo quản và nuôi trồng các loài nấm quí

Tách chiết các hợp chất tự nhiên có hoạt tính sinh học ứng dụng trong công nghệ thực phẩm, dược phẩm

Xem thêm

THS. HỒ PHÙNG NGỌC THẢO
THS. HỒ PHÙNG NGỌC THẢOGIẢNG VIÊN
THS. HỒ PHÙNG NGỌC THẢOGIẢNG VIÊN

Chuyên môn

Nước thải

Sinh thái công nghiệp

Xem thêm

THS. HÀ HOÀNG HIẾU
THS. HÀ HOÀNG HIẾUGIẢNG VIÊN
THS. HÀ HOÀNG HIẾUGIẢNG VIÊN

Chuyên môn

Truyền thông Môi trường

Sinh kế cộng đồng

Thủy văn Môi trường

Xem thêm

TS. PHAN THU NGA
TS. PHAN THU NGAGIẢNG VIÊN
TS. PHAN THU NGAGIẢNG VIÊN

Chuyên môn

Xem thêm

THS. TRẦN THỊ MINH
THS. TRẦN THỊ MINHGIẢNG VIÊN
THS. TRẦN THỊ MINHGIẢNG VIÊN

Chuyên môn

Sinh lý động vật

Xem thêm

THS. PHAN NGUYỄN NGUYỆT MINH
THS. PHAN NGUYỄN NGUYỆT MINHGIẢNG VIÊN
THS. PHAN NGUYỄN NGUYỆT MINHGIẢNG VIÊN

Chuyên môn

Công nghệ và quản lý môi trường

Xem thêm

THS. HÀ VĨNH PHƯỚC
THS. HÀ VĨNH PHƯỚCGIẢNG VIÊN
THS. HÀ VĨNH PHƯỚCGIẢNG VIÊN

Chuyên môn

Xử lý nước và nước thải

Tái sử dụng nước thải

Xem thêm

THS.NCS. TRẦN THU TRANG
THS.NCS. TRẦN THU TRANGGIẢNG VIÊN
THS.NCS. TRẦN THU TRANGGIẢNG VIÊN

Chuyên môn

Kiểm soát ô nhiễm không khí

Kiểm kê phát thải

Mô hình hoá trong nghiên cứu ô nhiễm không khí

Chính sách và quản trị môi trường

Xem thêm

TRƯƠNG MỘNG DIỄM
TRƯƠNG MỘNG DIỄMTRỢ LÝ SINH VIÊN KHOA
TRƯƠNG MỘNG DIỄMTRỢ LÝ SINH VIÊN KHOA
KS. LÊ NGUYỄN QUANG THỊNH
KS. LÊ NGUYỄN QUANG THỊNH
KS. LÊ NGUYỄN QUANG THỊNH

Chuyên môn

Xem thêm

© 2023 Khoa Công Nghệ. Phát triển bởi Phòng CNTT