• +84 (028) 710 99 246
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực

Hợp tác quốc tế

Hợp tác quốc tế

Trong những năm qua (1995-2016), Khoa Công nghệ và Quản lý Môi trường đã thực hiện được nhiều dự án hợp tác quốc tế về đào tạo, tập huấn và nghiên cứu khoa học với Trường ĐH Wageningen, ĐH Kytakyosu Nhật Bản, Viện Môi trường Nhật Bản, Công ty Hitachi Zosen và KK Satifactory International Nhật Bản, Viện Môi trường Hoàng Gia Melbourne Úc,...


Buổi trao đổi: khả năng hợp tác nghiên cứu khoa học giữa ĐH Victoria và ĐH Văn Lang

Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực

Ngày 04/07/2018. Thầy Cô Khoa Môi trường và Công nghệ sinh học tham dự buổi trao đổi nghiên cứu khoa học - chuyển giao công nghệ, khả năng hợp tác giữa Đại học Victoria và Đại học Văn Lang, đặc biệt trong các lĩnh vực kỹ thuật như Môi trường, Sinh học, Công nghệ thông tin. Diễn giả là Prof. Hoàng Mạnh, Đại học Victoria.


Gặp gỡ GS Toru Watanabe (Khoa Nông nghiệp - Đại học Yamagata)

Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực

Sáng 23/2/2019, Ban Chủ nhiệm Khoa Môi trường & Công nghệ Sinh học có cuộc gặp gỡ giáo sư Toru Watanabe - Khoa Nông nghiệp trường Đại học Yamagata để trao đổi về chương trình đào tạo của hai Khoa nhằm tìm kiếm cơ hội hợp tác trong lĩnh vực trao đổi sinh viên giữa 2 Khoa và hợp tác nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực nông nghiệp và sinh học.


© 2023 Khoa Công Nghệ. Phát triển bởi Phòng CNTT