• +84 (028) 710 99 246
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Công ty Cổ phần Nhựa Rạng Đông (Rạng Đông Holding) đến thăm và làm việc với Khoa Công nghệ - Trường Đại học Văn Lang

Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực

      Sáng ngày 25 tháng  2 năm 2020, nhận lời mời của Khoa Công nghệ - Trường Đại học Văn Lang, đại diện Công ty Cổ phần Nhựa Rạng Đông (Rạng Đông Holding) đã đến thăm và trao đổi một số nội dung liên quan đến hợp tác đào tạo, nghiên cứu giữa hai bên.


Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực

Hợp tác trong nước

Hợp tác trong nước

Thực hiện tốt hợp tác đào tạo với các doanh nghiệp/cơ sở sử dụng nhân lực thông qua việc ký kết và triển khai các hợp đồng, thỏa thuận hợp tác đào tạo


Hợp tác với Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường TPHCM

Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực

Sáng ngày 03/08/2018, PGS. TS. Ngô Thị Xuyên - Phó Khoa MT&CNSH - tham dự buổi Đại hội của Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường TPHCM. Tại buổi Đại hội của Hội, Khoa cũng đã gặp gỡ, trao đổi và đã ký biên bản ghi nhớ về hợp tác giữa 2 bên về các hoạt động nghiên cứu bảo vệ môi trường.


© 2024 Khoa Công Nghệ. Phát triển bởi Phòng CNTT