• +84 (028) 710 99 246
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Thông tin liên hệ

Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực
 

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ:

ĐT: +84 (028) 710 99 246 (Từ 7h30 - 11h30 và từ 13h00 - 17h00)

Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Để được tư vấn hướng nghiệp về Khối ngành Môi trường, bao gồm Công nghệ Kỹ thuật Môi trường; Thiết kế Xanh; Quản trị Môi trường Doanh nghiệp, vui lòng liên hệ Cô Nguyễn Thị Chi Nhân, số điện thoại: 0932.899.991


© 2023 Khoa Công Nghệ. Phát triển bởi Phòng CNTT