• +84 (028) 710 99 246
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Sinh viên Khoa nhận Giải thưởng SV nghiên cứu Khoa học năm 2018

Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực

Ngày 27/10/2018, bạn Nguyễn Thanh Trang (Cựu sinh viên K20M - GHVH: PGS. TS. Lê Thị Kim Oanh) vinh dự nhận giải ba của cuộc thi "Sinh viên nghiên cứu Khoa học" năm 2018 do Bộ Giáo dục & Đào tạo, Bộ Khoa học & Công nghệ, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tổ chức.


© 2023 Khoa Công Nghệ. Phát triển bởi Phòng CNTT