• +84 (028) 710 99 246
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Bảo vệ thực tập tốt nghiệp online... Tại sao không???

Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực

       Sáng ngày 20/3/2020, dù các bạn sinh viên không được đến trường do dịch Covid-19 nhưng 20 bạn sinh viên năm cuối của Khoa Công nghệ đã tham gia buổi bảo vệ báo cáo thực tập tốt nghiệp từ xa (online).
       Mặc dù chỉ là buổi bảo vệ báo cáo thực tập, nhưng Khoa Công nghệ tổ chức rất nghiêm túc với Hội đồng Khoa học là các giảng viên trong Khoa,và đặc biệt là giảng viên hướng dẫn không được ngồi hội đồng phản biện của sinh viên do mình hướng dẫn, điều này sẽ tạo sự công bằng cũng như sự minh bạch trong việc đánh giá năng lực của sinh viên.


© 2024 Khoa Công Nghệ. Phát triển bởi Phòng CNTT