• +84 (028) 710 99 246
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ngành Công nghệ Kỹ thuật Môi trường

Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực
 

     Ngành Công nghệ Môi trường được triển khai đào tạo cùng với sự ra đời của Trường ĐH Văn Lang, từ năm 1995, là ngành đầu tiên đào tạo về môi trường ở các tỉnh phía Nam Việt Nam. Chương trình đào tạo ngành Công nghệ Kỹ thuật Môi trường được chuyển giao từ Trường ĐH Wageningen Hà Lan với 11 môn học nòng cốt.

Mục tiêu đào tạo

     Chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Công nghệ Kỹ thuật Môi trường, Trường Đại học Văn Lang nhằm trang bị cho người học những kiến thức cơ bản, cơ sở ngành, chuyên ngành và kỹ năng thực hành để có thể triển khai thực hiện các công tác chuyên môn của một kỹ sư môi trường theo định hướng ứng dụng trong các lĩnh vực công nghệ xử lý chất thải, quản lý môi trường và biến đổi khí hậu. Bên cạnh đó, chương trình tạo điều kiện cho người học phát triển tư duy, thái độ học tập tự chủ và tích cực, đồng thời trau đồi tư tưởng cách mạng, phẩm chất đạo đức, kiến thức pháp luật, quốc phòng và rèn luyện sức khỏe tốt để đáp ứng yêu cầu của xã hội.

Vai trò của Kỹ sư Công nghệ Kỹ thuật Môi trường

      Kỹ sư Công nghệ Kỹ thuật môi trường là người thiết kế, thi công và vận hành các công trình cấp thoát nước trong toà nhà, mạng lưới thoát nước và hệ thống xử  lý nước thải, mạng lưới cấp nước và công trình xử lý nước cấp, nhà máy xử lý chất thải rắn sản xuất compost, biogas, bãi chôn lấp, hệ thống xử lý khí thải…

     Bên cạnh đó, kỹ sư công nghệ kỹ thuật môi trường còn được trang bị kiến thức để đảm bảo đáp ứng vai trò quản lý nhà nước về môi trường, quản lý hệ thống môi trường cho các đơn vị, doanh nghiệp, nhà máy, hệ thống dịch vụ du lịch, y tế…

     Kỹ sư công nghệ kỹ thuật môi trường được học tập trong môi trường quốc tế, trang thiết bị tiên tiến, có sự kết nối chặt chẽ với doanh nghiệp nhằm cập nhật công nghệ và trang bị đầy đủ các kỹ năng mềm đáp ứng yêu cầu xã hội ngay khi tốt nghiệp.

Vị trí việc làm của Kỹ sư ngành Công nghệ kỹ thuật môi trường

  • Cố vấn môi trường cho Chuỗi nhà hàng khách sạn, khu nghỉ mát; Bệnh viện; Toà nhà xanh, khu dân cư sinh thái; Khu công nghiệp/nhà máy công nghiệp/tập đoàn công nghiệp;
  • Chuyên viên tư vấn môi trường của các Công ty Tư vấn Môi trường, Tập đoàn đa quốc gia về Môi trường;
  • Kỹ sư thiết kế cải tạo thi công các công trình xử lý môi trường của các Công ty Xử lý & Tư vấn Môi Trường, Công ty/Tập đoàn nước ngoài về thiết kế thi công Xây dựng công trình;
  • Kỹ sư vận hành các công trình xử lý môi trường của tất cả các Nhà Máy, Công ty, Khu Công nghiệp, Ban quản lý các Khu dân cư, Khu đô thị, các nhà máy xử lý môi trường cấp Thành phố, cấp Tỉnh;
  • Chuyên viên quan trắc môi trường của các Cơ quan quản lý nhà nước (như Chi cục Bảo vệ Môi trường, Sở Tài nguyên Môi trường, Trung tâm Quan trắc…) và của các Trung tâm/Công ty tư vấn môi trường;
  • Chuyên viên nghiên cứu của các Viện Nghiên cứu, Trường Đại học, Trung tâm nghiên cứu về lĩnh vực môi trường và các tổ chức quốc tế nghiên cứu về môi trường hoặc các dự án quốc tế về môi trường;
  • Chuyên viên quản lý môi trường tại các Cơ quan quản lý Nhà nước như: Sở Tài nguyên Môi trường Thành phố và các Tỉnh, Phòng quản lý Tài nguyên và Môi trường của tất cả các Quận/Huyện, Sở Khoa học Công nghệ, Sở Xây dựng, Sở Qui hoạch Kiến trúc…
  • Cán bộ chuyên trách quản lý về môi trường tại tất cả các Công ty, Doanh nghiệp, Khu công nghiệp.
  • Có khả năng làm việc trong môi trường quốc tế hoặc làm việc nước ngoài;

Chuẩn đầu ra ngành Công nghệ Kỹ thuật Môi trường

Thông tin chi tiết về chuẩn đầu ra chương trình đào tạo bậc đại học chính quy ngành Công nghệ Kỹ thuật Môi trường TẠI ĐÂY.


© 2024 Khoa Công Nghệ. Phát triển bởi Phòng CNTT